Restaurering Leiasundet

Gammelt lafta tømrahus der eieren hadde plukket ned den laftede tømra, og nummerert den.

Det ble støpt ny grunnmur og så ble huset laftet opp igjen slik det var gjort fra gammalt av.

Der tømra var råten ble den byttet ut med nytt trevirke.

Der huset var ødelagt med ‘nye’ store vindusfelt, ble det bygget i med ny tømra som ble skåret med låser i hjørnene og tilpasset rundt
vinduene, slik det var opprinnelig, og slik at huset fikk sine opprinnelige fasader. Takverket ble byttet ut med nye åser og hytt bordtak
med over og underliggere.